ETAP 5: Wyniki
Wyniki

5 projektów małych i 3 projekty duże zostaną zrealizowane w 2017 roku w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wśród zadań małych największą liczę głosów zebrał projekt „Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej Brzezie – plac zabaw i ogrodzenie” (990 głosy). W przyszłym roku zrealizowane zostaną także projekty: „Powiększenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Osowie”, „Budowa oświetlenia w Krajewicach”, „Neon dla kina w Gostyniu” i „Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej”. Koszt wszystkich zadań małych opiewać będzie na kwotę 165.000 zł.

Wśród projektów dużych największe poparcie uzyskał projekt „Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli” (873). W przyszłym roku zrealizowane zostaną także „Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie” oraz „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie”. Realizacja zadań dużych kosztować będzie 798.000 zł.

W głosowaniu internetowym i tradycyjnym w lokalach wyborczych wzięło udział 4.437 mieszkańców naszej gminy, co stanowi blisko 19% uprawnionych. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszyło się głosowanie internetowe za pomocą strony www.gbo.gostyn.pl. W ten sposób zagłosowały 4.173 osoby. To ponad 4 razy więcej niż rok wcześniej. Na osobiste głosowanie w jednym z 26 lokali wyborczych zdecydowało się tylko 264 wyborców.

Wyniki głosowania:

Zadania „małe”

 1. Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej Brzezie – plac zabaw i ogrodzenie – 990 głosów
 2. Powiększenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Osowie – 782 głosy
 3. Budowa oświetlenia w Krajewicach – 461 głosów
 4. Neon dla kina w Gostyniu – 397 głosów
 5. Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ulicy Górnej – 332 głosy
 6. Modernizacja sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu – 285 głosów
 7. Siłownia plenerowa (Gostyń, os. Głogówko) – 217 głosów

Zadania „duże”

 1. Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli – 873 głosy
 2. Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie – 865 głosów
 3. Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie – 776 głosów
 4. „Żyję zdrowo na sportowo” Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu – 377 głosów
 5. „Podwórko na Górnej” – zagospodarowanie terenu w parku przy ul. Górnej (2 etap) – 318 głosów
 6. Doposażenie w sprzęt strażacki jednostek Ochotniczej Straży Pożarniczej w gminie Gostyń- 304 głosy
 7. Nowa nawierzchnia chodnika po lewej stronie ul. Polnej- 130 głosów
 8. Montaż elementów architektury krajobrazu (Gostyń, ul. Czereśniowa)- 115 głosów
 9. Rewitalizacja stawu w Krajewicach wraz z infrastrukturą – 107 głosów
 10. Parking przy orliku na os. Pożegowo wraz z dokończeniem rozbudowy – zagospodarowania placu przy ul. Słowackiego – 90 głosów
 11. Budowa parkingu z oświetleniem przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie – 54 głosy
 12. Budowa drogi w Daleszynie – 40 głosów
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Powered by MiRo

Bezpieczna strona Strona zabezpieczona certyfikatem